ดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ

4.5 

106 ถ.สาทรเหนือ, สีลม บางรัก, กรุงเทพฯ, 10500, ประเทศไทย   •  สภาพอากาศ:   

เวลาท้องถิ่น เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2 344 4000

4.5

ทีมบริหารโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ

ทีน่า ลิว

ผู้จัดการทั่วไป

E: tina.liu@whotels.com

 

อเล็กซานเดอร์ เคลเลอมันน์

ผู้จัดการโรงแรม

E: alexander.kellermann@whotels.com

 

จิราภา กระต่ายทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก

E: jirapha.krataithong@whotels.com

 

โฟลเคอร์ บรูธ

ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องดื่ม - อาหาร

E: volker.burth@whotels.com

 

ชูเกียรติ ศรีงามผ่อง

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

E: chookiat.sringampong@whotels.com

 

วชิรา ชัยเพ็ชร

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

E: vachira.chayabejara@whotels.com 

ประพนธ์ ธีรวณิชพันธุ์

ผู้อำนวยการแผนกช่าง

E: praphon.theerawanichphan@whotels.com

 

สตีเว่น คิม

ผู้อำนวยการฝ่ายอาหาร โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ

E: steven.kim@whotels.com

 

อนันต์ จินดาล

ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการรายได้

E: anand.jindal@whotels.com

 

ฟาติห์ ทูทัค

ผู้อำนวยการฝ่ายอาหาร เดอะเฮ้าส์ออนสาทร

E: fatih.tutak@whotels.com

 

อนุสรณ์ มีขันทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

E: anusorn.meekhanthong@whotels.com

 

วรัชญ์ พนมไพฑูรย์

ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดประชุมและการจัดเลี้ยง

E: warut.phanomphaithoon@whotels.com